کی وی

دوستان کی وی

این حس لعنتی ...

نویسنده: Mιѕѕ ωєв - ۱۳٩٤/٥/۱٠

تَـن خسـتـہ اے

ولـے خـوابِـت نِمیـبَـرـہ

ایـن حِـسِ لَعنَتے

اَز مَـرگ بَــدتَـرــہ 

...

 


 


نظرات ()

دلم ...

نویسنده: ّ...FATEMEH... - ۱۳٩٤/۱/٦

دلم باران

دلم دریا

دلم لبخند ماهی ها

دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور

دلم بوی خوش بابونه می خواهد

دلم یک باغِ پر نارنج

دلم آرامشِ تُرد و لطیفِ صبح شالیزار

دلم صبحی

سلامی

بوسه ای

عشقی

نسیمی

عطر لبخندی

نوای دلکش تار و کمانچه

از مسیر دورتر حتی

دلم شعری سراسر

دوستت دارم

دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد ...

 

 

دلم ...


نظرات ()

כِلـَـمــ مـیـخــوآهَـכ ...

نویسنده: ّ...FATEMEH... - ۱۳٩۳/۱٠/٢٥

כِلـَـــمــ ــ ـ مـیـخــوآهَـכ کـَســے بـآشَـכ

 

آنـقَـכر بَـرآیـَشــ ــ ـ کـَســے بـآشَـمــ ــ ـ

 

کـِــہ כُنـبـآلِ کـَسـِـ ــ ـ כیـگـَری نَـبـآشَـכ ...

 

כِلـَـمــ مـیـخــوآهَـכ ...


نظرات ()

چرا از دستم ناراحتی ...؟

نویسنده: ّ...FATEMEH... - ۱۳٩۳/٩/٢٢

چرا از دستم ناراحتی که دنبالت راه افتادم ؟

 

من فقط دارم به حرف تو گوش میدم !

 

مگه خودت بهم نگفتی برو دنبال زندگیت ...؟

 

چرا از دستم ناراحتی ...؟ 


نظرات ()

این روز ها ...

نویسنده: ّ...FATEMEH... - ۱۳٩۳/٩/۱٥

نوشته هایم امروزی شده اند

دیگر نه شاعرانه غزل می سرایم

 نه عاشقانه منتظر خواهم ماند

این روز ها گاهی  کارم به فحاشی می رسد

فحش میدهم زمین و زمان را ...!


این روز ها ...


نظرات ()

آسمان دلم ابری است ...

نویسنده: ّ...FATEMEH... - ۱۳٩۳/٩/۱٥

دلی به وسعت آسمان دارم ...

اما آسمان دلم ابری است ...

افسوس نگاهم بسیار سرد و بی روح است  ...
 
انگار این پرواز را مقصدی نیست ...

بال هایم شکسته اند ...

شاید امید پرواز را هیچگاه نیابم ...

آهسته و آرام کنار کوچه غربت راه

میروم ...

شاید فرصتی دگربار برای زیستن

برای بودن و شدن بیابم ...

شاید ...!


آسمان دلم ابری است ...


نظرات ()

وقتــــی ...

نویسنده: ✿ miss mahdis ✿ - ۱۳٩۳/۸/٢٧

بــــــبــــــیـــــن  

       
  وقتے صـבات میڪنم بهم نگو  " ها " یا "بله"       
 
  בاـב بزن بگو جووونم خانمم ...     
 
 وقتے باهات قهر میڪنم،توام قهر نڪن   
 
  لپمو بڪش بگو حق بامنـہ ها نیم وجبے اما آشتی ...
     
  وقتے میگم نسبت بهم بے محلے با ر؋ـتارت نشون بـבـہ ڪـہ اشتباـہ میڪنم  
       
  وقت و بے وقت بهم زنگ بزن بگو من بـہ ؋ـڪرتما عشقــــــــــــم ...     
 
 وقتے میبینے ناراحتم بیخیال از ناراحتیم نگذر     
 
 بیا انقـב اذیتم ڪن تا بخنـבم  
      
 وقتے بهت میگم בلم خیلے گر؋ـتـہ نگو پاشو برو بیرون یـہ בور بزن      
 
 یعنے اینکـہ בلم واسـہ בیـבن تو پر میزنـہ پس بیا با هم بریم
      
 وقتے بت میگم خیلے تنهام یعنے بیشتر هوامو בاشتـہ باش،
       
 یـہ نیشگونم بگیر بگو پس من اینجا چیم ڪـہ بذارم احساس تنهایے ڪنے


نظرات ()

بدون شرح

نویسنده: ّ...FATEMEH... - ۱۳٩۳/۸/٢٤

ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻴﺨﻨﺪﺩ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ

ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﻴﻘﺄ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ!

ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺑﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ !

ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ

ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻭﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺭﺍﺯﻱ ﺩﺭﺳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ!

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ !

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮﺑﺎ ﻳﮏ ﺭﻭﺍﻝ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻏﺬﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺍﺳﺖ!

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﺳﺖ !

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ...

 

بدون شرح


نظرات ()

عشق سنج

نویسنده: ♥مــیســ غــزلـــ♥ - ۱۳٩۳/۸/٢٤

عشق سنج

[ Dating and Love Calculator ♥ ]

 

 سلام وارد این سایت عشق سنج شید و در کادر اولی نام و نام خوانوادگی خودتون و در 3 کادر بعد نام و نام خوانوادگی 3 نفر رو که خیلی دوسشون دارین و عاشقشون هستید رو بنویسید. بعد تایید کنید تا بسنجه :)

حتما امتحان کنید خیلی جالبه 


نظرات ()

تـ♥ـو

نویسنده: ƊƛƦƘ ƓƖƦԼ - ۱۳٩۳/۸/۱٥

تــو ڪوچـــہ ڪوچـــہ مـَرا بلــכے :)
...


تـ♥ـو


نظرات ()

نویسنده: ƊƛƦƘ ƓƖƦԼ - ۱۳٩۳/۸/۱٢

 مــآ را بـــہ جز פֿـیــالـَت فڪــرے כگــر نبــآشَـــכ :)

 

♥


نظرات ()

به سلامتـی ...

نویسنده: ✿ miss mahdis ✿ - ۱۳٩۳/٧/٢٢

به سلامتـی ...

 

 سلامتـے ڪـسـے ڪــﮧ ...

میدونـﮧ اعصـــاب ندارے ...

میدونـﮧ حوصـــلـﮧ ندارے ...

میدونـﮧ بهـونـﮧ میگیـرے بـے دلیل ...

امــا بـازمـ میگـﮧ :

هنـوزمـ مثـل روز اول میخــــوامت ...!

تُـو یـڪــےیـﮧ دونـﮧ منـے 


نظرات ()

دختــــــــــر کوچولوم

نویسنده: ✿ miss mahdis ✿ - ۱۳٩۳/٧/۱۱

دختــــــــــر کوچولوم

 

 

روزی که دختر کوچولوم بره پیش باباش 

بگه آقای محترم به خانومت چیزی بگو دیونم کرده ...

انوقت عشقم زیر چشمی حواسش به ما باشه 

به دخترم بگه 

پس من چی بگم بابایی 

که یک عمر دیووووووووونشـــــــــــــــــــــــــــم

وووووووووووووووووی بابای بچم


نظرات ()

لوگو دوستان کی وی

 • ♥ محجبه ها فرشته اند ♥
 • زنگ تفریح
 • عاشقانه های بارانی...
 • سیاه و سفید
 • (◡‿◡✿)בفــتـر פֿــا طــراتـــ ــ ـ(◡‿◡✿)
 • دخترونه
 • دستــ نویســ
 • شـکـلـکـسـتـان
 • حــیـــ♥ـــاطــ خـــلـــوتـ ـ ـ مــــا ツ
 • دیوونه بازی هآی دخملونه
 • قالب های دخی خجالتی