جمشید خفه میشی ، یاخفت کنم؟

مامان اجازه هس ابروهاموبردارم....؟

نه!

مامان اجازه هس تونیک صورتی بپوشم....؟

نه!

مامان اجازه هس موهاموزیتونی کنم....؟

نه...!

مامان اجازه هس مث باربی ارایش کنم....؟

نه...!

ماااااااااااااااامان یعنی چی که همش میگی نه؟

من ۱۸سالم شده هااااااااااا....!

.

.

.

.

.

.

مامان: اااااه.جمشید خفه میشی ، یاخفت کنم؟نیشخند

/ 2 نظر / 13 بازدید
سهیلاآراسته

[خنده]

انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][قهقهه][قهقهه]