معمای مورچه ها

معمای مورچه ها :
سه تا مورچه داشتند پشت سرهم راه میرفتند!
از اولی میپرسند:چندتا مورچه پشت سرتند؟ میگه دوتا
ازدومی میپرسند:چندتا مورچه پشت سرتند؟ میگه یکی
از سومی میپرسند:چندتا مورچه پشت سرتند؟ میگه دوتا
حالا بگو ببینم چطوری این اتفاق افتاده؟

/ 3 نظر / 43 بازدید
زینب

کلش چپکی بوده[خنده]