خدایا شکرت...

 خدایا شکرت...

امروز تو از خواب بیدار شدی...

عزیزانت یک روز دیگه کنارت هستند...

یک روز دیگه پشت سر گذاشته شد...

و تو هنوز زنده ای به لطف و رحمت باری تعالی...

بیاین یکبارم که شده از ته دل شکر کنیم....

خدایا شکرت...

/ 1 نظر / 7 بازدید