پدر...

پدر...  

دخـتــَــر کـه بــاشی
میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ
آغــوش گــَرم پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی
کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و
دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی
دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه
هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی
چه بـاشه چـه نبــاشه
قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته...

/ 3 نظر / 12 بازدید
انسان

منم شما را لینک کردم...[نیشخند][چشمک]

انسان

نوشته هاتون قشنگه...عکسها هم همینطور زیباس[دست][دست]

$0f!a

به سلامتی همه باباها هرچند پیشم نیس اما بازم قویترین فرشتمه