سرت در آید...!!

سرت در آید...!!

 

گفتا غم تو دارم                     گفتی سرت درآید

/ 3 نظر / 5 بازدید
زینب

میگم اجی منم کلاس ششمم میگم تو خواهر دوقلوی من نیستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال]

زینب

خواهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بیا بغلم