بچه های دوست داشتنی...!

یامبرگرامی  اسلام (ص) می فرماید :


کودکان را به پنج دلیل دوست دارم.
1 - گریه می کنند چرا که  گریه کلید بهشت است.
2 - قهر می کنند ولی زود آشتی می کنند چرا که  دلی بی کینه دارند.
3 - چیزی را زود خراب می کنند چون  دلبستگی به دنیا ندارند.
4 - با خاک بازی می کنند چون غرور ندارند.
5 - هر چه دارند می خورند چون غم فردا ندارند.

/ 3 نظر / 22 بازدید
سمانه

جمله ی بسیار زیبایی بود ممنون از لطفت

انسان

واقعاکودکان قلبی پاک وبی آلایش دارند...[گل][گل][گل]