تقدیـم به رفیقــ♥ــای با مرام :)

99669999999969999999966699666669966669966666996669966666699 699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699 699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699 699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996 699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666 

 

موس رو روی تمام شماره های بالا بکش تا همه شماره ها آبی بشن


بعد Ctrl + F 


بعد شماره 9  رو بزن


آخرشم Ctrl + Enter

/ 9 نظر / 11 بازدید
ღ♥ღ Ñ£GÏÑ ღ♥ღ

من جزوشون نبودم امــــــــــا اين تقديم به مرجان جونم [ماچ]: .......♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ......

ღ♥ღ Ñ£GÏÑ ღ♥ღ

_ 0000000___00000 _00000000?0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________?________0 _000000___00000___* 00000000?0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* _________*_______* __________*______* ___________*____* ____________*___* _____________*__* ______________*

مهریماه

من نبودم تازه اومدم اما چون با مرامم اومدم خوندم [چشمک][زبان]

شیدا

خخخخخخخ باحال بود ایول دوست دارم منم

مریم بلوم

دوست دارم من هم فضول بودم دیگههههههههههههه

مهشید جوووون

واااااااااای الهی بگردم...خودت درست کردی؟؟؟چه باسلیقه...وااااااااااای دارم بال درمیارم