وقتــــی ...

بــــــبــــــیـــــن  

       
  وقتے صـבات میڪنم بهم نگو  " ها " یا "بله"       
 
  בاـב بزن بگو جووونم خانمم ...     
 
 وقتے باهات قهر میڪنم،توام قهر نڪن   
 
  لپمو بڪش بگو حق بامنـہ ها نیم وجبے اما آشتی ...
     
  وقتے میگم نسبت بهم بے محلے با ر؋ـتارت نشون بـבـہ ڪـہ اشتباـہ میڪنم  
       
  وقت و بے وقت بهم زنگ بزن بگو من بـہ ؋ـڪرتما عشقــــــــــــم ...     
 
 وقتے میبینے ناراحتم بیخیال از ناراحتیم نگذر     
 
 بیا انقـב اذیتم ڪن تا بخنـבم  
      
 وقتے بهت میگم בلم خیلے گر؋ـتـہ نگو پاشو برو بیرون یـہ בور بزن      
 
 یعنے اینکـہ בلم واسـہ בیـבن تو پر میزنـہ پس بیا با هم بریم
      
 وقتے بت میگم خیلے تنهام یعنے بیشتر هوامو בاشتـہ باش،
       
 یـہ نیشگونم بگیر بگو پس من اینجا چیم ڪـہ بذارم احساس تنهایے ڪنے

/ 2 نظر / 11 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.

انسان

[گل][گل]