# سرگرمی

اگه عشق وطنتو داری این مطلبو انتشار بده!

امـــــــــــــ♥ــــــــــروز روز وطــــ♥ــــن من بود روز عــــ♥ـــــشق وطنم روز گزیـــــــــــــــــــــ♥ــــــــنه ی روز میز ما آمـــــــــــــــــــــــــریکا گزینه ی ما را ببین! تو شیطـــــــــــــــــــــــــــانی بیش نیستی مـــــــــــــــــــــــرگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

معــــمای سخــــــــــت!!

واقعا نمیدونید ماهی چیه؟؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یه خورده فک کن!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بگم؟؟؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیا پایین بگم!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحفه س تحفه س تحفه س!!!
/ 3 نظر / 10 بازدید