# طنز

زندگی بدون ...

    این پست رو دوست داشتم به افتخار آجی فاطمه (مدیر کی وی) بذارم. دوست داشتـــــــم دلمم خـــــــــواست هویـــــجــــــوری
/ 9 نظر / 67 بازدید

یادتونه ؟ :)

ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺰﺍﺷﺘـــم هزارتا نظـــر ﺩاشــت؟؟؟ . . . . . . . . من که چیزی یادم نمیاد!
/ 0 نظر / 9 بازدید