# طنز

شما..شما..شما..

شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما.شما.. شما..شما..شما.. شما.شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما..شما..شما.. شما خیلی تنبلی چون همه ی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید